Thanh toán quốc tế

1.TÁC GIẢ :  ThS. Hồ Thanh Tùng 2.NỘI DUNG : Chương 1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại & tỷ giá hối đoái Chương 2. Ph...

1.TÁC GIẢThS. Hồ Thanh Tùng
2.NỘI DUNG:

Chương 1. Các vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại & tỷ giá hối đoái
Chương 2. Phương tiện thanh toán quốc tế
Chương 3. Điều kiện thanh toán quốc tế
Chương 4. Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế
Chương 5. Phương thức thanh toán quốc tế

3.DOWNLOAD:

Click here

Sưu tầm

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.