Hợp Đồng Thương Mại Thông Dụng

Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách. Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải Giới thiệu về nội dung Các Hợp Đồng Thương Mại Thông Dụng: Trong một n...


Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách.
Nhà xuất bản: Nxb Giao thông vận tải

Giới thiệu về nội dung
Các Hợp Đồng Thương Mại Thông Dụng:
Trong một nền kinh tế thị trường vài trò của hợp đồng hết sức quan trọng, đó là một công cụ pháp lý thông dụng nhất trong việc kinh doanh buôn bán.

Hợp đồng là sự thoả thuận giữa hai hay nhiều người nhằm mục đích xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ.
Theo định nghĩa trên thì hợp đồng được thành lập do sự hợp tác của hai hay nhiều bên, khi đó giữa các đương sự đã có sự thỏa thuận, sự thoả thuận đủ để tạo lập hợp đồng. Sự thoả thuận tuy cần phải được biểu lộ ra ngoài nhưng trên nguyên tắc cần phải thể hiện dưới một hình thức nào cả, chỉ trong những trường hợp đặc biệt, luật pháp mới đòi hỏi hợp đồng phải theo một hình thức nhất định. Nguyên tắc này được các luật gia gọi là nguyên tắc thoả thuận ý chí, một nguyên tắc cơ bản trong luật hợp đồng và được mặc nhiên công nhận tại Điều 401 BLDS 2005: "hợp đồng có thể đựơc giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hay bằng hành vi cụ thể".

Hợp đồng vô hiệu nếu không hội đủ các điều kiện về hình thức và nội dung do pháp luật quy định; một hợp đồng vô hiệu thì không phát sinh hiệu lực gì cả. Nói như vậy có vẻ đơn giản, song thực tế vấn đề rất phức tạp bởi vì một hợp đồng mặc dù vô hiệu nhưng đã hiện hữu, nhiều khi hợp đồng đã được thi hành rồi hoặc bắt đầu thi hành.Vấn đề đặt ra là việc hủy bỏ hợp đồng vì lý do vô hiệu có xoá bỏ mọi hiệu lực do hợp đồng đã phát sinh không, và sự vô hiệu đó có thể khắc phục được không?

Nội dung cuốn sách này bao gồm một số hợp đồng thông dụng trong hoạt động thương mại:
- Hợp đồng mua bán hàng hoá.
- Hợp đồng cung ứng dịch vụ
- Hợp đồng khuyến mại
- Hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá dịch vụ
- Hợp đồng gia công
- Hợp đồng vận chuyển
- Hợp đồng uỷ quyền
- Hợp đồng uỷ thác mua bán hàng hoá
- Hợp đồng đại lý thương mại
- Hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Mời bạn đón đọc.


http://www.box.net/shared/ucitlv4hl5/1/9571040/98330130/1

Sưu tầm internet

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.