BUSINESS BENCHMARK Advanced (Book, 3 CDs, 1 CD ROM)

BUSINESS BENCHMARK Advanced (Book, 3 CDs, 1 CD ROM) Author: Guy Brook-Hart Publisher: Cambridge University Press File size: PDF: 67.7 MB...

BUSINESS BENCHMARK Advanced (Book, 3 CDs, 1 CD ROM)Author: Guy Brook-Hart
Publisher: Cambridge University Press
File size: PDF: 67.7 MB, CDs: 149 MB. CD ROM:53.2 MB
File type: PDF, WMA, Auto CD ROM

Student's Book
CD1 : Units 1-14
CD2 : Units 15-24
CD3 : Exam skills and Exam practice.
CD ROM : BULATS ( Business Language Testing Service)

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.