Tài liệu kiểm toán toàn tập

1.TÁC GIẢ : Nhiều nguồn 2.NỘI DUNG:   -Tính trọng yếu trong kiểm toán -Phòng tránh gian lận sai sót -Đánh gi...

1.TÁC GIẢ: Nhiều nguồn


2.NỘI DUNG:

 


-Tính trọng yếu trong kiểm toán
-Phòng tránh gian lận sai sót
-Đánh giá rủi ro kiểm toán và kiểm soát nội bộ
-Bằng chứng kiểm toán
-Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chánh
-Các nghị định, quyết định, thông tư mới nhất của chính phủ về kiểm toán 

3.DOWNLOAD:

 
Sưu tầm

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.