Nguyên lý kế toán

1.TÁC GIẢ : Không rõ 2.NỘI DUNG: -Tổng quan về kế toán -Chứng từ kế toán và kiểm kê -Chương 3: Tính giả các đối tượng kế toán -Chươ...

1.TÁC GIẢ: Không rõ


2.NỘI DUNG:

-Tổng quan về kế toán
-Chứng từ kế toán và kiểm kê
-Chương 3: Tính giả các đối tượng kế toán
-Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép
-Chương 5: Hệ thống báo cáo tài chính
-Chương 6: Các hình thức kế toán
-Chương 7: Kế toán các quá trình kihn doanh chủ yếu
3.DOWNLOAD:

Click here

Sưu tầm

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.