Truyện audio "Tuyển tập HARRY POTTER "

HARRY POTTER và HÒN ĐÁ PHÙ THỦY Nguyên tác: J. K. Rowling   Dịch giả: Lý Lan  Cuốn 6 các bạn theo dõi tại đây LINK MEDIAFIRE: 0...HARRY POTTER và HÒN ĐÁ PHÙ THỦY

Nguyên tác: J. K. Rowling  

Dịch giả: Lý Lan 
Cuốn 6 các bạn theo dõi tại đây


LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_01-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
02 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_02-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
03 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_03-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
04 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_04-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
05 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_05-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
06 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_06-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
07 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_07-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
08 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_08-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
09 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_09-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
10 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_10-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
11 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_11-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
12 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_12-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
13 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_13-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
14end http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q1_14end-Rowling_nhNPhuong.mp3

 

 Quyển2:HARRY POTTER và PHÒNG CHỨA BÍ MẬTLINK MEDIAFIRE:
01 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_01-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
02 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_02-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
03 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_03-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
04 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_04-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
05 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_05-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
06 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_06-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
07 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_07-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
08 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_08-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
09 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_09-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
10 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_10-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
11 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_11-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
12 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_12-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
13 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_13-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
14 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_14-JKRowling_nhomNPhuong.mp3 
15 http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_15-JKRowling_nhomNPhuong.mp3
16end http://www.hotmit.com/mediafire/HarryPotter Q2_16end-Rowling_nhomNPhuong.mp3

 Quyển 3:


HARRY POTTER và TÊN TÙ NHÂN NGỤC AZKABAN
LINK MEDIAFIRE:
01 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_01 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
02 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_02 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
03 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_03 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
04 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_04 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
05 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_05 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
06 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_06 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
07 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_07 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
08 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_08 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
09 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_09 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
10 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_10 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
11 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_11 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
12 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_12 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
13 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_13 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
14 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_14 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
15 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_15 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
16 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_16 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
17 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_17 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
18 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_18 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
19 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_19 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
20 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_20 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
21 http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_21 TenTuNNAzkaban-JKRowling_ThienAn.mp3
22end http://www.hotmit.com/mediafire/Harry Potter Q3_22end TenTuNNAzkaban-Rowling_ThienAn.mp3


Nguồn hotmit.com

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.