EBOOK Giáo trình Marketing căn bản - Ts.Nguyễn Thượng Thái

1.TÁC GIẢ: Nguyễn Thượng Thái 2.NỘI DUNG: Được cấu tạo 12 chương theo thứ tự logic của môn học. Ngoài những nguyên lý Marketi...


1.TÁC GIẢ: Nguyễn Thượng Thái2.NỘI DUNG:

Được cấu tạo 12 chương theo thứ tự logic của môn học. Ngoài những nguyên lý Marketing căn bản, giáo trình còn phân tích các đặc điểm thực tiễn môi trường kinh doanh của Việt Nam để giúp cho người đọc dễ áp dụng các kiến thức cơ bản của marketing trong thực tiễn.
Sách còn lựa chọn nhiều ví dụ, tình huống kinh doanh trên thị trường quốc tế nói chung, và thị trường bưu chính, viễn thông Việt Nam nói riêng để minh họa cho các luận điểm lý thuyết được trình bày. Điều này giúp cho cácc sinh viên của học viện làm quen với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với các vấn đề thuộc nội dung của môn học Marketing. Cuối mỗi chương là phần những câu hỏi để sinh viên ôn tập và thảo luận, giúp cho sinh viên nắm chắc và hiểu kỹ nội dung trình bày hơn.

Nội dung
Chương i – Bản chất của marketing
Chương ii – Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing
Chương iii – Môi trường marketing
Chương iv – Phân đoạn thị trường. Thị trường mục tiêu
Chương v – Hành vi cửa khách hàng
Chương vi – Các quyết định về sản phẩm
Chương vii – Các quyết định về giá cả
Chương viii – Các quyết đỊnh về phân phếi
Chương ix – Các quyết định về xúc tiến
Chương x – Kế hoạch hoá marketing
Chương xi – Marketing quốc tế
Gợi ý trả lời tóm tắt một số câu hổi ôn tập
3.DOWNLOAD:

Pass: sachdoanhtri

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.