Giaó trình kinh tế vĩ mô John Kane

1.TÁC GIẢ : John Kane 2.NỘI DUNG : Chương 1 Định nghĩa Kinh tế học Chương 2 Chi phí cơ hội Chương 3 Trao Đổi và Thị Trường Chương ...

1.TÁC GIẢ: John Kane


2.NỘI DUNG:


Chương 1 Định nghĩa Kinh tế học
Chương 2 Chi phí cơ hội
Chương 3 Trao Đổi và Thị Trường
Chương 4 Điều Tiết Thị Trường
Chương 5 Chính phủ tham gia vào luồng lưu thông hàng hoá và dịch vụ
Chương 6 Co giãn giá của cầu
Chương 7 Lý Thuyết Lựa Chọn
Chương 8: Sản xuất
Chương 9 Tối đa hoá lợi nhuận
Chương 10 Giá và Sản Lượng trong Thị Trường Cạnh Tranh
Chương 11 Giá và Sản Lượng trên Một Thị Trường Độc Quyền
Chương 12 Thị Trường Độc Quyền Nhóm và Cạnh Tranh Độc Quyền
Chương 13 Chính Sách của Chính Phủ
Chương 14 Nguồn Tài Nguyên
Chương 15 Thị Trường Lao Động
Chương 16 Phân Biệt Tiền Lương
Chương 17 Tư Bản
Chương 18 Thị Trường Tài Nguyên Thiên Nhiên và Chính Sách Môi Trường
Chương 19 Tuổi Tác, Anh Sinh Xã Hội và Y Tế
Chương 20 Sự Phân Phối Thu Nhập

3.DOWNLOAD:

Click here

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.