Giáo trình kế hoạch kinh doanh - Ths.Bùi Đức Tuân

1.TÁC GIẢ : Ths.Bùi Đức Tuân 2.NỘI DUNG : Gần 2 thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực s...

1.TÁC GIẢ: Ths.Bùi Đức Tuân

2.NỘI DUNG:

Gần 2 thập kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam đã và đang thực sự chuyển mình trong một cơ chế mới, cơ chế thị trường. Sự thay đổi mang tính tất yếu này đã đem lại cho Việt Nam những thành quả không thể phủ nhận về mặt kinh tế xã hội. Chúng ta có thể quan sát thấy sự thay da đổi thịt hàng ngày của nền kinh tế, nhất là sự trỗi dậy của kinh tế tư nhân và cải thiện đáng kể hiệu quả họat động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước. Sự thay đổi cơ chế kinh tế cũng đã dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong cơ chế quản lý các doanh nghiệp và đặc biệt là các công cụ quản lý. Trong số đó, chúng ta có thể dễ dàng quan sát thấy một xu hướng rõ nét trong quan niệm của các nhà lý là từ bỏ các công cụ cũ - được đánh giá là nguyên nhân của sự kém hiệu quả trong họat động kinh tế dưới cơ chế kế hoạch hóa tập trung trước đây-nhất là các cộng cụ kế hoạch hóa trong doanh nghiệp, bị nhiều người cho rằng không còn phù hợp với cơ chế thị trường. Tuy vậy, thực tế đã chứng minh rằng kế hoạch hóa là không thể thiếu được cho việc ra quyết định, cả các quyết định mang tính chất chiến lược và tác nghiệp, ngay cả trong cơ chế thị trường. Kế hoạch hóa vốn là một công cụ quản lý được khai sinh và phát triển từ chính các nước tư bản chủ nghĩa, với cơ chế thị trường lau đời, vì vậy cho đến nay nó vẫn tiếp tục phát huy những thế mạnh vốn có của mình, dù là trong cơ chế thị trường hiện đại hay trong các nền kinh tế chuyển đổi. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài vịêc quản lý và tổ chức các họat động bằng chiến lược kinh doanh vẫn tất yếu cần thiết phải xây dựng kế hoạch và tổ chức kinh doanh, điều hành tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh bằng kế hoạch. Nó là sự cụ thể hóa của chiến lược, mang tính chất chi tiết, định lượng và tác nghiệp cao hơn chiến lược nhằm giúp các doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu cụ thể mà mình đặt ra. Cuốn giáo trình kế hoạch kinh doanh, do bộ môn kinh tế phát triển - khoa kế hoạch và phát triển, trường đại học kinh tế quốc dân xuất bản lần đầu nhằm mục đích cung cấp một hệ thống kiến thức hiện đại và có tính thực tiễn cao về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức họat động kế hoạch hóa hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Cùng với hệ thống các tài liệu về chiến lược kinh doanh, cuốn giáo trình này sẽ là sự tiếp nối logic và tạo ra một chuỗi nghiệp vụ quản lý doanh nghiệp hoàn chỉnh, được biên soạn và giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành kế hoạch nói riêng và sinh viên của các chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh khác của các trường kinh tế.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN
NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
CHƯƠNG 1: KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ DỰ TRỮ
CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

3.DOWNLOAD:

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.