Giáo trình quản trị tài chính

1.TÁC GIẢ: 2.NỘI DUNG : Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn trong mọi hoạt động của doanh n...

1.TÁC GIẢ:2.NỘI DUNG:

Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, có tác động đến tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

Chương 1: Vai trò,mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính


Chương  2: Gía trị thời gian của tiền tệ


Chương 3: Phân tích tài chính


Chương 4: Hoạch định tài chính


Chương 5: Quản trị vốn luân chuyển


Chương 6: Ngân sách đầu tư


3.DOWNLOAD:

Click here

Theo sachdoanhtri

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.