PDFZilla là phần mềm giúp ta chuyển đổi PDF sang Word, HTML, Images và các định dạng khác một cách dễ dàng, thuận tiện.

Cách sử dụng:

Đưa vào một file PDF -> chọn Output File Format -> bấm nút Start Converting và bạn có thể thưởng thức một tách cà phê trong khi chờ chương trình thực hiện chuyển đổi!
• Chuyển đổi PDF sang Word với mọi bản text và dữ liệu Graphical.
• Chuyển đổi sang Rich Text Files. Bạn có thể biên tập các text và graphic bởi Windows Wordpad.
• Chuyển đổi PDF sang plain text files. Bạn có thể biên tập text bởi Notepad.
• Chuyển đổi PDF sang Images với các định dạng như BMP, JPG, GIF hay TIF files.
• Chuyển đổi PDF sang HTML files và tự động tổng hợp vào Index file.
• Chuyển đổi PDF sang Shockwave Flash Animation files.
• Page Selection - Chuyển đổi tất cả hay một phần của PDF file.
Home Page - Trang Chủ

Click Download -> PDFZilla 1.2.9 Trial

Serial:
Registration Code: W803386QN2K3QDU
-
W553086BA1A5ZDD
-
W551786BL2I5FDA
-
W533886WN1U7NDE
-
W275886QI4R4LDK