Giữa hai nửa con người (toàn tập)
Sáng tác: Phạm Vũ
Người đọc: Hướng Dương
NXB: NXB Văn Nghệ TP.HCM