Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật

Giới thiệu: Bảng chữ cái tiếng Nhật


Bảng chữ cái tiếng Nhật "kana". Đây là chữ cái ký âm, mỗi chữ cái là một âm tiết.


Theo
Tags: ,

Sách điện tử

Hãy tin tưởng vào chính mình, hãy mở rộng trái tim và để tâm hồn thể hiện tất cả.