Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử - Zorayda Ruth Andam

Sách: Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử Tác giả: Zorayda Ruth Andam - Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP Năm xuất bản: Tháng 5/2003 ...


Sách: Kinh doanh điện tử và thương mại điện tử
Tác giả: Zorayda Ruth Andam - Nhóm công tác e-ASEAN UNDP-APDIP
Năm xuất bản: Tháng 5/2003

LỜI NÓI ĐẦU
Một trong nhiều thách thức mà các nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình
Dương ngày nay đang phải đối mặt là việc chuẩn bị sẵn sàng cho xã hội và
chính phủ của họ trong bối cảnh toàn cầu hoá và cách mạng thông tin truyền
thông. Các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, các nhà hoạt động của
các tổ chức phi chính phủ (NGO), các học giả, và thường dân đang ngày
càng quan tâm tới nhu cầu xây dựng xã hội trở nên cạnh tranh trong nền
kinh tế thông tin đang phát triển.
Nhóm công tác e-ASEAN và Chương trình phát triển thông tin châu Á Thái
Bình Dương của UNDP (UNDP-APDIP) có chung niềm tin rằng với công
nghệ thông tin và truyền thông (ICT), các nước có thể đối mặt với các thách
thức của kỷ nguyên thông tin. Với ICT, họ có thể vươn tới một tầm cao mới
trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và chính trị. Chúng tôi hy vọng
rằng trong việc thực hiện bước nhảy vọt này, các nhà hoạch định chính sách,
những người lập kế hoạch, nghiên cứu viên, những người triển khai kế
hoạch, các nhà bình luận và những người khác sẽ thấy các quyển sách khoa
học thường thức điện tử (e-primers) về xã hội thông tin, kinh tế thông tin và
tổ chức xã hội này là bổ ích.
E-primers có mục đích giúp cho người đọc hiểu biết rõ ràng về những thuật
ngữ, định nghĩa, xu hướng và những vấn đề khác nhau gắn liền với kỷ
nguyên thông tin. E-primers được viết với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu bao
gồm các ví dụ, trường hợp tiêu biểu, các bài học thu được và những thực
hành tốt nhất giúp các nhà xây dựng kế hoạch và những người ra quyết định
trong việc nêu lên những vấn đề thích hợp và xây dựng chính sách chiến
lược phù hợp trong nền kinh tế thông tin.
E-primers bao gồm những phần sau:
• Kỷ nguyên thông tin
• Net, Web và Cơ sở hạ tầng thông tin
• Thương mại điện tử và kinh doanh điện tử
• Những vấn đề về pháp luật và qui chế trong nền kinh tế thông tin
• Chính phủ điện tử
• Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và giáo dục
• Gen, công nghệ và chính sách: Giới thiệu tới công nghệ sinh học

Sách khoa học thường thức E-primers này do UNDP-APDIP thực hiện,
nhằm tạo ra một môi trường thúc đẩy ICT qua việc cải tổ chính sách và ủng
hộ tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và qua nhóm công tác e-ASEAN,
một sáng kiến ICT vì sự phát triển của mười nước thành viên của Hiệp hội
các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi hoan nghênh ý kiến của các bạn về
những chủ đề và vấn đề mớầcm theo đó nội dung của E-primers có thể hữu
dụng.

Link down

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.