Phần mềm luyện âm: Pronunciation Pairs – Second Edition

  Pronunciation Pairs – Second Edition – Teacher Support site : Welcome to the Pronunciation Pairs, Second Edition, Teacher Su...

 
Pronunciation Pairs
Pronunciation Pairs – Second Edition – Teacher Support site : Welcome to the Pronunciation Pairs, Second Edition, Teacher Support site. You can use this Web site for extra practice and additional resources. (Nhu liệu dùng để luyện nghe – luyện phát âm các âm & từ  & câu cơ bản trong tiếng Anh. Đây là tài liệu đa phương tiện của  Đại học Cambridge).  

Welcome to the Pronunciation Pairs, Second Edition, Teacher Support site. You can use this Web site for extra practice and additional resources.
Here you will find free, downloadable Worksheets for listening and speaking practice. There is one worksheet for each of the 50 units in Pronunciation Pairs, Second Edition. Use the worksheets with the matching Audio files. After you have completed a worksheet, you can check your Answers.
You will also find a key to Sound Symbols and a List of Likely Errors. The key lists the symbols used in the Pronunciation Pairs Student’s Book and compares them with the symbols in the International Phonetic Alphabet (IPA). The List of Likely Errors shows common errors that speakers of certain languages are likely to make when speaking English.
To find the downloadable worksheets, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit you would like to practice. You can download and print the worksheet for that unit. Use the worksheet while you listen to the audio for that unit. Click the Audio button on the left side of the screen to find the audio for that unit. To check your answers, click the Answer button on the left.
To find the downloadable answer sheets, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit for the answers to the worksheet. You can download and print the answer sheet for that unit. Click the Audio button on the left side of the screen to hear the audio again as you read the answers.
To find the downloadable audio MP3 files, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit you would like to listen to. You can download the file and listen while you fill out the worksheet, or you can listen without the worksheet. Click the Worksheets button on the left side of the screen to find the worksheet for the unit you want to listen to.
You can download the audio MP3 files to your portable MP3 players and listen to them anywhere at anytime.
To match the sound symbols used in Pronunciation Pairs, Second Edition, with the International Phonetic Alphabet (IPA) symbols used by the Cambridge Dictionary of American English, click the Vowel Sounds button or the Consonant Sounds button.
Click on your first language to find pronunciation errors that speakers of that language are likely to make when speaking English.
* Here you will find free, downloadable Worksheets for listening and speaking practice. There is one worksheet for each of the 50 units in Pronunciation Pairs, Second Edition. Use the worksheets with the matching Audio files. After you have completed a worksheet, you can check your Answers.
You will also find a key to Sound Symbols and a List of Likely Errors. The key lists the symbols used in the Pronunciation Pairs Student’s Book and compares them with the symbols in the International Phonetic Alphabet (IPA). The List of Likely Errors shows common errors that speakers of certain languages are likely to make when speaking English.
To find the downloadable worksheets, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit you would like to practice. You can download and print the worksheet for that unit. Use the worksheet while you listen to the audio for that unit. Click the Audio button on the left side of the screen to find the audio for that unit. To check your answers, click the Answer button on the left.
To find the downloadable answer sheets, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit for the answers to the worksheet. You can download and print the answer sheet for that unit. Click the Audio button on the left side of the screen to hear the audio again as you read the answers.
To find the downloadable audio MP3 files, click the Vowel Units button for Units 1-21 or the Consonant Units button for Units 22-50.
Then, click on a unit you would like to listen to. You can download the file and listen while you fill out the worksheet, or you can listen without the worksheet. Click the Worksheets button on the left side of the screen to find the worksheet for the unit you want to listen to.
You can download the audio MP3 files to your portable MP3 players and listen to them anywhere at anytime.
To match the sound symbols used in Pronunciation Pairs, Second Edition, with the International Phonetic Alphabet (IPA) symbols used by the Cambridge Dictionary of American English, click the Vowel Sounds button or the Consonant Sounds button.
Click on your first language to find pronunciation errors that speakers of that language are likely to make when speaking English.
………………………………….
Tên Phần Mềm: Luyện âm: Pronunciation Pairs – Second Edition
Dung Lượng: 47 MB
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh
Download: [ Click Here ]

Chủ bút: Hỗn Tạp Blog

Hỗn tạp blog, blog lưu giữ tất cả các bài viết hay trên mạng internet, từ tin tức công nghệ, cho đến sức khỏe, làm đẹp. Từ thủ thuật blogger cho đến Facebook

Có thể bạn sẽ thích

Lưu trữ Blog

Được tạo bởi Blogger.

Google+ Badge

Google+ Badge

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.