Giáo trình kỹ năng giao tiếp

Giáo trình kỹ năng giao tiếp
Khái quát chung về giao tiếp. Cấu trúc của giao tiếp. Các phương tiện, phong cách, kỹ năng giao tiếp. Thương lượng. Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài

 • Chương 1: Khái quát chung về giao tiếp
 • Chương 2: Cấu trúc của giao tiếp
 • Chương 3: Các phương tiện giao tiếp
 • Chương 4: Phong cách giao tiếp
 • Chương 5: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản
 • Chương 6: Giao tiếp trực tiếp
 • Chương 7: Thương lượng
 • Chương 8: Giao tiếp qua điện thoại
 • Chương 9: Giao tiếp qua thư tín
 • Chương 10: Giao tiếp văn phòng
 • Chương 11 Văn hóa giao tiếp của người Việt Nam và người nước ngoài
………………………………
Dạng file: PDF
Dạng nén: RAR
Dung lượng: 18.8 MB
Tác Giả:  NXB Hà Nội, 2005. – 215 trang

Tác giả: TH.S Chu Văn Đức
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Download: [ Click Here ]

http://vietlion.com/ebk/download-ebook-giao-trinh-ky-nang-giao-tiep-2.html